Öljysäiliön tarkastus, puhdistus ja poisto Tampere

Kun öljysäiliön tarkastus, puhdistus tai poisto tulee ajankohtaiseksi Tampereella tai Keski-Suomessa, kysy tarjousta meiltä! Puhdistusten ja poistojen lisäksi teemme myös öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia. 

Yrityksemme on Tukesin hyväksymä T-luokan öljysäiliöiden tarkastusliike. Näin ollen kaikki työntekijämme ovat koulutettuja ja toimivat lain asettamien edellysten mukaisesti. Ammattiliikkeenä huolehdimme myös huoltotöissä kertyneestä jätteestä.

Öljysäiliön puhdistus

Oikein puhdistettu öljysäiliö kestää vuosikymmeniä toimintakelpoisena kodin energiapankkina. Puhdistus vaatii kuitenkin ammattiliikkeen apua, sillä toiminta on luvanvaraista. Onneksi meiltä löydät ammattilaiset oikeaoppiseen puhdistukseen!

Pidennä öljysäiliön käyttöikää

Öljysäiliön puhdistus parantaa säiliön käyttöikää ja edesauttaa laitteiston toimintavarmuutta. Säiliön puhdistus aloitetaan pumppaamalla kaikki käyttökelpoinen öljy pois. Tämän jälkeen itse puhdistus aloitetaan poistamalla kertynyt liete, sakka ja vesi huolellisesti. Myös syöpymäkohdat käydään tarkkaan lävitse ja mitataan. Puhdistuksen lopuksi öljy palautetaan takaisin säiliöön. 

Jotta jätteet tulee oikeaoppisesti hävitettyä ja säiliö kunnolla puhdistettua, oikeita laitteita käyttäen, tulee paikalle kutsua aina alan ammattilainen eli puhdistuksiin erikoistunut ammattiliike. 

Öljysäiliön poisto

Ikääntyneet tai vialliset öljysäiliöt ovat suuri riski ympäristölle. Pahimmassa tapauksessa ne nimittäin pilaavat pohjaveden tai maaperän, joiden puhdistus vasta kallista onkin. Näin ollen öljysäiliön omistajalle on aina edullisinta poistaa ja hävittää säiliö lakien mukaisesti ja turvallisesti käytöstä. Ennen poistoa säiliö tulee myös tarkastaa ammattiliikkeen toimesta, joka samalla suorittaa poiston ja säiliön hävittämisen.

Kun siis öljysäiliön poisto tulee ajankohtaiseksi, ota meihin yhteyttä!

Öljysäiliön tarkastuksen määräajat

Öljysäiliön kunto tulee tarkastaa säännöllisesti ja tarkastusten yhteydessä saadut pöytäkirjat tulee säästää mahdollista myöhempää todistelua varten. Tarkastusten määrä-ajat noudattavat seuraavaa kaavaa:

Uuden säiliön ensimmäinen tarkastus toimitetaan 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta. 

Kuntotarkastuksessa säiliö saa aina oman luokituksen, jonka mukaan seuraavat tarkastusvälit määräytyvät.

 • Luokka A
  • Metallisäiliö on tarkastettava viiden vuoden ja muu kuin metallisäiliö kymmenen vuoden välein.
 • Luokka B
  • Säiliö on tarkastettava uudelleen kahden vuoden välein.
 • Luokka C
  • Säiliö on poistettava käytöstä kuuden kuukauden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta, ellei palo- tai pelastusviranomainen erityisistä syistä anna käyttöön poikkeuslupaa.
 • Luokka D
  • Säiliö on poistettava käytöstä välittömästi.

Yhteydenotto